wtorek , 25 Wrzesień 2018

Home » Wiadomości » Kiedy będziesz musiał zwrócić dopłatę MdM?

Kiedy będziesz musiał zwrócić dopłatę MdM?

Luty 24, 2014 12:02 pm by: Kategoria:Wiadomości Zostaw swój komentarz: A+ / A-

Zwrot dopłaty w MdM

Program wsparcia rządowego „Mieszkanie dla Młodych” jest obwarowany kilkoma ograniczeniami, które muszą spełnić beneficjenci, by móc otrzymać dopłatę do zakupu mieszkania. Oprócz tego ustawa wskazuje, w jakich przypadkach będziesz musiał przekazane wsparcie zwrócić w całości tudzież w części.

Kryteria, które są brane pod uwagę przy ubieganiu się o pomoc MdM to m.in.  górna granica wieku beneficjenta, długość i waluta kredytu oraz oświadczenie, według którego ubiegający się o wsparcie nie byli wcześniej właścicielami żadnej innej nieruchomości mieszkalnej. Jeśli zatem beneficjent utracił choćby jedno uprawnienie do uzyskania finansowania to będzie zmuszony do zwrotu w całości wypłaconych środków. Natomiast z cięższymi konsekwencjami musi się liczyć ten, który złamie art. 15 ustawy MdM. Są to m.in. przedłożenie przerobionego, podrobionego lub poświadczającego nieprawdę dokumentu. W takiej sytuacji – oprócz zwrotu całej uzyskanej od państwa kwoty – beneficjent będzie zmuszony zwrócić także odsetki ustawowe liczone od dnia wypłaty świadczenia.

Ustawa wskazuje także inne sytuacje, w których konsekwencją będzie zwrot dopłaty – czy to w całości czy w części. Pierwszym z tych zdarzeń jest moment, w którym w ciągu pięciu lat od zawarcia umowy beneficjent stanie się właścicielem lub współwłaścicielem innej nieruchomości mieszkalnej. Dotyczy to także spółdzielczego własnościowego praca do lokalu. Nie mniej należy wspomnieć, iż wyjątek stanowią sytuacje powiązanie z dziedziczeniem i spadkiem.

Także gdy w okresie 5 lat gdy beneficjent daną nieruchomość wynajmie, sprzeda lub użyczy innej osobie bądź też będzie użytkować w sposób inny aniżeli zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych będzie zobowiązany do zwrotu w całości lub w części uzyskanych środków.

Co równie istotne, to sam beneficjent musi zgłosić do banku zaistnienie sytuacji, w której doszło do złamania przepisu ustawy, a ma na to zaledwie 30 dni. Natomiast przekazana kwota będzie musiała zostać oddana z powrotem do banku w ciągu 60 dni. Natomiast co się dzieje, gdy beneficjent nie przyzna się do złamania wytycznych programu? Odpowiedź jest prosta: będzie musiał zwrócić nie tylko całość uzyskanej kwoty ale także i odsetki ustawowe w wysokości 13%.

Kiedy będziesz musiał zwrócić dopłatę MdM? Reviewed by on . Program wsparcia rządowego "Mieszkanie dla Młodych" jest obwarowany kilkoma ograniczeniami, które muszą spełnić beneficjenci, by móc otrzymać dopłatę do zakupu Program wsparcia rządowego "Mieszkanie dla Młodych" jest obwarowany kilkoma ograniczeniami, które muszą spełnić beneficjenci, by móc otrzymać dopłatę do zakupu Rating: 0

Zostaw komentarz

scroll to top