wtorek , 25 Wrzesień 2018

Home » Wiadomości » Na czym polega MdM dla budujących dom

Na czym polega MdM dla budujących dom

Marzec 4, 2014 3:23 pm by: Kategoria:Wiadomości Zostaw swój komentarz: A+ / A-

dom dla młodych - zwrot VAT na materiały budowlane

Program Mieszkanie dla Młodych skierowany jest do ludzi, którzy zakupią nieruchomość na rynku pierwotnym od dewelopera. Pomoc materialna od Państwa może być potraktowana jako obowiązkowy obecnie wkład własny do zaciąganego kredytu. Inaczej wygląda system wsparcia MdM dla tych, którzy budują swój dom systemem gospodarczym. Ustawa przewiduje bowiem zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych.

Jednakże tak jak w przypadku mieszkań – wsparcie państwa obejmuje osoby, które spełnią szereg wymagań i których nieruchomości spełnią określone warunki.

Jakie wydatki zostaną nam zwrócone?

Ustawa MdM dość precyzyjnie określa koszty i ich zakres zakwalifikowane do zwrotu. Są to:

- koszty poniesione na materiały budowlane, które do 30-04-2004 roku były opodatkowane stawką 7% podatku od towarów i usług, a od 01-05-2004 roku są obciążone podatkiem VAT,

- czas ich poniesienia musi się mieścić w ramach od dnia pozwolenia na budowę do dnia 30 września 2018 roku oraz

- ich forma to faktura wystawiona na osobę fizyczną

Kto objęty jest zwrotem?

Osoba, która zamierza wystąpić o dopłatę MdM powinna spełniać podstawowe kryterium wieku, mianowicie w roku kalendarzowym, w którym wydano pozwolenie na budowę domu nie może ukończyć 36. roku życia. Jeśli pozostaje ona w związku małżeńskim wymóg ten dotyczy młodszego z małżonków.

Dodatkowo do dnia składania wniosku potencjalny beneficjent nie może być właścicielem lub współwłaścicielem innego budynku mieszkalnego jednorodzinnego tudzież lokalu mieszkalnego. Ograniczenie to obejmuje także spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub domu. Kolejną istotną rzeczą dotyczącą własności to niemożność bycia współwłaścicielem budynku, w przypadku którego po ustaniu współwłasności osoba ubiegająca się o zwrot stałaby się właścicielem co najmniej jednego lokalu o przeznaczeniu mieszkalnym.

Ograniczenia dla nieruchomości

Przede wszystkim po zwroty mogą ubiegać się osoby, którym wydano pozwolenie na budowę po dniu 1 stycznia 2014 roku. Kolejną sprawą są działania związane z procesem budowy. Wsparcie MdM otrzyma się jeśli:

- buduje się dom jednorodzinny

- rozbudowuje / nadbudowuje budynek w wyniku czego powstanie nowy lokal mieszkalny (np. poddasze)

- przebudowuje się budynek, w którym powstanie część lub pomieszczenia przeznaczone na mieszkanie.

Następnie należy sprawdzić czy w wyniku prowadzonych działań budowlanych powierzchnia domu nie przekracza narzuconego ustawą limitu. I tak:

- dla rodzin, które do dnia wydania pozwolenia na budowę wychowały co najmniej troje dzieci jest to 110 mkw.

- w pozostałych przypadkach limit ten wynosi 100 mkw.

I wreszcie…

Jeśli już potencjalny beneficjent sprawdził czy kwalifikuje się do uzyskania zwrotu musi pamiętać o ostatniej a zarazem równie ważnej sprawie. Mianowicie wniosek można złożyć tylko jeden raz – jednak nie później niż 31 grudnia roku, w którym przystąpiło się do użytkowania wybudowanego domu. Dokument przedstawia się w urzędzie skarbowym wraz z kopią pozwolenia na budowę oraz fakturami dokumentującymi poniesione wydatki. Sprawę może załatwić jeden z małżonków.

Jeśli wniosek nie będzie budził wątpliwości środki zostaną zwrócone w ciągu 4 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Zobacz czym różni się dopłata MdM dla domów i mieszkań »

Na czym polega MdM dla budujących dom Reviewed by on . Program Mieszkanie dla Młodych skierowany jest do ludzi, którzy zakupią nieruchomość na rynku pierwotnym od dewelopera. Pomoc materialna od Państwa może być pot Program Mieszkanie dla Młodych skierowany jest do ludzi, którzy zakupią nieruchomość na rynku pierwotnym od dewelopera. Pomoc materialna od Państwa może być pot Rating: 0

Zostaw komentarz

scroll to top