czwartek , 16 Sierpień 2018

Home » Opis programu

Opis programu

 

1. Kto może skorzystać z programu dopłat Mieszkanie dla Młodych?

 


Program dopłat jest przeznaczony dla małżeństw. Ograniczeniem jest wiek młodszego z małżonków, który nie może przekroczyć 35 lat. Z dopłat mogą skorzystać również osoby samotne. Otrzymanie dopłaty dla singla jest również uwarunkowane tą samą granicą wieku.Na największe dopłaty mogą liczyć osoby posiadające dzieci.

Nie jest to wymóg, ale wielodzietność jest dodatkowo premiowana.

Opłaty nie dostaniemy jeżeli w dniu nabycia nieruchomości:

 • Byliśmy właścicielami lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 • Przysługuje nam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, dotyczące mieszkania lub domu jednorodzinnego.
 • Jesteśmy właścicielem lub współwłaścicielem budynku, a zniesienie współwłasności oznaczałoby objecie co najmniej jednego lokalu mieszkalnego.

Dodatkowo należy pamiętać, że:

Mieszkanie lub dom na który dostaniemy dopłaty, ma służyć nam i dlatego przez 5 lat od dnia zakupy nie można takiej nieruchomości ani sprzedaż ani wynająć.
Jeżeli jesteśmy najemcą lokalu mieszkalnego zobowiązujemy się pisemnie, że w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy przeniesienia lub ustanowienia własności lokalu wypowiemy umowę najmu.
Podobnie  jeżeli posiadamy spółdzielcze prawo do lokalu, również mamy 6 miesięcy na zrzeczenie się tego prawa.

 

2. Jakie nieruchomości można kupić z dopłatą?

 


Nazwa „Mieszkanie dla młodych” sugeruje, że program dopłat dotyczy mieszkań. Faktycznie, szacuje się, że około 90% dopłat jest przyznawanych przy zakupie mieszkań. Ale programem objęte są również małe domy jednorodzinne.

Nowe mieszkania oraz domy. Istotne, że może być to wyłącznie nowe mieszkanie lub dom, kupowane od dewelopera. Programem dopłat nie zostały objęte używane mieszkania z rynku wtórnego.

Drugim ograniczeniem są kryteria dotyczące nieruchomości:
MIESZKANIA – KRYTERIA

 •  Metraż mieszkania, na które chcemy otrzymać dopłatę, nie może przekraczać 75 mkw. Wyjątkiem jest przypadek gdy mieszkanie kupuje rodzina lub singiel z minimum trójką dzieci. Wówczas mieszkanie może mieć o 10 mkw. więcej, czyli maksymalnie 85 mkw.
 • Cena, to drugie kryterium, które musi spełniać mieszkanie. Limity są ogłaszane co kwartał dla trzech grup lokalizacji:
  - stolica województwa,
  - gminy przylegające do stolicy,
  - pozostałe miasta w województwie.

Wskaźniki ceny mkw. są wyliczane osobno dla każdego z województw.

Zobacz aktualne limity cen programu „Mieszkanie dla młodych”.

Znajdź mieszkania spełniające kryteria programu.

 

DOMY – KRYTERIA

 • Powierzchnia domu, na który chcemy uzyskać dopłatę nie jest duża, jedynie domy do 100 mkw. kwalifikują się. Podobnie jak w przypadku mieszkań, wielodzietne rodziny (min. trójka dzieci) otrzymują możliwość wyboru domu większego o 10 mkw., czyli maksymalnie do 110 mkw.
 • Cena domu, podlega tym samym kryteriom co mieszkanie. By skorzystać z dopłaty musi być ona nie wyższa niż wskaźnik cen dla danej lokalizacji. Wskaźniki zostały podzielone na trzy grupy: dla stolic województw, gmin sąsiadujących oraz pozostałych w danym województwie.

Znajdź domy spełniające kryteria programu.

 

3. Ile wyniesie dopłata?

 


Wysokość dopłaty, to najważniejsza informacja, która pozwoli każdemu ocenić czy warto korzystać z programu Mieszkanie dl Młodych.

Po pierwsze – wysokość dopłaty zależy od tego czy mamy dzieci, czy też planujemy w ciągu najbliższych 5-ciu lat mieć ich co najmniej trójkę.
Gdy ich nie mamy, to możemy liczyć na 10% wartości odtworzeniowej mieszkania.
Jeżeli posiadamy przynajmniej jedno otrzymamy 15%.
Na dodatkowa pomoc będziemy mogli liczyć, gdy w ciągu 5 lat od dnia zawarcia umowy przeniesienia lub ustanowienia własności, urodzi się nam trzecie lub kolejne dziecko. To pozwoli na otrzymanie kolejnych 5%.

Po drugie – dopłata nie jest taka sama wszędzie. Przypomnijmy, że zależy od wskaźnika, a nie od ceny mkw. mieszkania. Zatem tam gdzie większy wskaźnik, tam większa dopłata.

Po trzecie – dopłata dla mieszkań zależy od powierzchni, tylko w przypadku lokali o powierzchni użytkowej mniejszej niż 50 mkw. Wysokość dofinansowania dla lokali większych niż 50 mkw, będzie liczona tylko dla 50 mkw. – maksymalna wielkość dopłaty.

Kalkulator dopłat do udziału własnego kredytów MdM

Poniżej przedstawiamy aktualne maksymalne dopłaty (dla lokalu mieszkalnego o powierzchni 50 mkw.):

Lp. Lokalizacja Dopłata -kredytobiorca bez dzieci Dopłata – kredytobiorca ma przynajmniej jedno dziecko
1.1 Wrocław 22 652,50 zł 33 978,75 zł
1.2 gminy sąsiadujące z Wrocławiem 19 841,25 zł 29 761,88 zł
1.3 województwo dolnośląskie (z pominięciem wskazanych w pkt 1.1 i pkt 1.2) 17 030,00 zł 25 545,00 zł
1.4 Bydgoszcz i Toruń 20 067,50 zł 30 101,25 zł
1.5 gminy sąsiadujące z Bydgoszczą i Toruniem 18 273,75 zł 27 410,63 zł
1.6 województwo kujawsko-pomorskie (z pominięciem wskazanych w pkt 1.4-1.5) 16 480,00 zł 24 720,00 zł
1.7 Lublin 19 410,80 zł 29 116,20 zł
1.8 gminy sąsiadujące z Lublinem 16 957,55 zł 25 436,33 zł
1.9 województwo lubelskie (z pominięciem wskazanych w pkt 1.7 i 1.8) 14 504,25 zł 21 756,38 zł
1.10 Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra 19 325,00 zł 28 987,50 zł
1.11 gminy sąsiadujące z Gorzowem Wielkopolskim i Zieloną Górą 18 003,75 zł 27 005,63 zł
1.12 województwo lubuskie (z pominięciem wskazanych w pkt 1.10-1.11) 16 682,50 zł 25 023,75 zł
1.13 Łódź 22 260,00 zł 33 390,00 zł
1.14 gminy sąsiadujące z Łodzią 19 856,25 zł 29 784,38 zł
1.15 województwo łódzkie (z pominięciem wskazanych w pkt 1.13 i 1.14) 17 452,50 zł 26 178,75 zł
1.16 Kraków 22 790,00 zł 34 185,00 zł
1.17 gminy sąsiadujące z Krakowem 21 270,00 zł 31 905,00 zł
1.18 województwo małopolskie(z pominięciem wskazanych w pkt 1.16 1.17) 19 750,00 zł 29 625,00 zł
1.19 Warszawa 27 849,55 zł 41 774,33 zł
1.20 gminy sąsiadujące z Warszawą 20 261,40 zł 30 392,10 zł
1.21 województwo mazowieckie (z pominięciem wskazanych w pkt 1.19 i 1.20) 16 884,50 zł 25 326,75 zł
1.22 Opole 19 150,00 zł 28 725,00 zł
1.23 gminy sąsiadujące z Opolem 18 380,00 zł 27 570,00 zł
1.24 województwo opolskie (z pominięciem wskazanych w pkt 1.22 i 1.23) 17 610,00 zł 26 415,00 zł
1.25 Rzeszów 19 715,00 zł 29 572,50 zł
1.26 gminy sąsiadujące z Rzeszowem 17 531,25 zł 26 296,88 zł
1.27 województwo podkarpackie (z pominięciem wskazanych w pkt 1.25 i 1.26) 15 347,50 zł 23 021,25 zł
1.28 Białystok 19 470,00 zł 29 205,00 zł
1.29 gminy sąsiadujące z Białymstokiem 18 192,50 zł 27 288,75 zł
1.30 województwo podlaskie (z pominięciem wskazanych w pkt 1.28 i 1.29) 16 915,00 zł 25 372,50 zł
1.31 Gdańsk 25 827,50 zł 38 741,25 zł
1.32 gminy sąsiadujące z Gdańskiem 23 508,75 zł 35 263,13 zł
1.33 województwo pomorskie (z pominięciem wskazanych w pkt 1.31 i 1.32) 21 190,00 zł 31 785,00 zł
1.34 Katowice 21 375,00 zł 32 062,50 zł
1.35 gminy sąsiadujące z Katowicami 19 505,00 zł 29 257,50 zł
1.36 województwo śląskie (z pominięciem wskazanych w pkt 1.34 i 1.35) 17 635,00 zł 26 452,50 zł
1.37 Kielce 20 677,95 zł 31 016,93 zł
1.38 gminy sąsiadujące z Kielcami 16 891,95 zł 25 337,93 zł
1.39 województwo świętokrzyskie (z pominięciem wskazanych w pkt 1.37 i 1.38) 14 076,65 zł 21 114,98 zł
1.40 Olsztyn 22 087,50 zł 33 131,25 zł
1.41 gminy sąsiadujące z Olsztynem 19 303,75 zł 28 955,63 zł
1.42 województwo warmińsko-mazurskie (z pominięciem wskazanych w pkt 1.40 i 1.41) 16 520,00 zł 24 780,00 zł
1.43 Poznań 26 850,00 zł 40 275,00 zł
1.44 gminy sąsiadujące z Poznaniem 22 860,00 zł 34 290,00 zł
1.45 województwo wielkopolskie (z pominięciem wskazanych w pkt 1.43 i 1.44) 19 050,00 zł 28 575,00 zł
1.46 Szczecin 20 450,00 zł 30 675,00 zł
1.47 gminy sąsiadujące ze Szczecinem 19 122,50 zł 28 683,75 zł
1.48 województwo zachodniopomorskie (z pominięciem wskazanych w pkt 1.46 i 1.47) 17 795,00 zł 26 692,50 zł

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

4. Gdzie po dopłatę?


Dopłata do kredytu w ramach programu Mieszkanie dla Młodych, to dofinansowanie wkładu własnego. Zatem fizycznie tych pieniędzy nigdzie nie odbieramy. W ramach kredytu mieszkaniowego bank oceni czy należy nam się dofinansowanie dla danej nieruchomości i uwzględni to w warunkach przyznawanego kredytu hipotecznego.

WAŻNE!
Nie wszystkie kredyty hipoteczne kwalifikują się do MdM. Warunkiem otrzymania wsparcie jest spełnienie przez kredyt następujących kryteriów:

 • Kredyt zaciągany jest przynajmniej na 50% ceny nieruchomości.
 • Kredyt hipoteczny jest złotówkowy (MdM nie obejmuje kredytów walutowych).
 • Okres kredytowania to minimum 5 lat.
 • Nieruchomość znajduje się na terytorium Polski.

Nie wszystkie banki mogą udzielać kredytów. Tylko podpisanie umowy z BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) pozwala bankowi na udzielanie kredytów z dofinansowaniem wkładu własnego.

Aktualna lista banków udzielających kredytów w programie Mieszkanie dla Młodych

 

scroll to top